rotishoposlo.no

Roti


Indisk subkontinental  inspirasjon.


Vårt histore bygger seg på fra den forsvunnet kontinent i indiske hav Lemuria. 


"Tanken skrev seg i stor grad fra en populær nasjonalistisk orientiert retning innen tamilsk historieskriving hvor et tilsvarende kontinent med navn Ilemuriya eller Kumarikkandam forekommer som en overlevering fra gammeltamilsk diktning og mytologi".


Vi holder det veldig enkelt som et spisested med maks fem forskjellige retter. Vi mener det er mest riktig å servere det beste, fremfor mye godt. En skal ikke ha mer enn 5 forkjellige retter inkl.dessert, og kjøkknet vårt bruker riktige råvarer som tilhører til det originale kjøkkenet.